Pulsverktyg

Snabba åtgärder där behovet finns

Din väg till snabba, målinriktade åtgärder i realtid. Med pulsverktyget har du obegränsade möjligheter att mäta och utvärdera viktiga aspekter inom din organisation. Få kontroll över projekt, ledarskap och förbättringsinsatser genom effektiva pulsmätningar när du behöver dem som mest. Pulsverktyget är utformat med användarvänlighet i fokus, inga avancerade instruktioner krävs.

  • Obegränsat antal pulsmätningar
  • Självstyrda mätningar och utvärderingar
  • Snabb uppföljning av viktigaste aspekterna i din organisation
En dator med tabeller

Mät, utvärdera och anpassa

Ta kontroll över din organisationspuls med obegränsade mätningar. Utvärdera och anpassa dina insatser baserat på realtidsresultat med snabba och precisa insikter, oavsett uppföljningsbehov.

Kollaborativ rapportering

Samarbeta smidigt med ditt team och dela resultat med dem som behöver veta. Mätningar och rapporter är tillgängliga för rätt personer vid rätt tidpunkt.

Faktabaserat beslutsfattande

Vår specialdesignade analysmotor ger dig möjlighet att anpassa din pulsanalys efter ditt organisationsbehov. Följ upp specifika områden som är viktiga för dig och ta datadrivna beslut med tillförsikt.

Optimerad förändringsledning

Pulsverktyget stödjer dig i att leda förändringar där du kan följa upp förändringsinitiativ och se till att dina insatser ger den önskade effekten. Gör ditt förändringsarbete smidigare genom att snabbt kunna identifiera förbättringsområden

Kontakta oss