Varumärkesundersökning

Maximera potentialen i ert varumärke

Utforska er varumärkesutveckling över tid och jämför er med konkurrenterna för att säkerställa att ni alltid leder racet. Upptäck associationerna som omger ert varumärke och lär er bästa sättet att dra nytta av dess styrkor. Hitta nya, målgruppsanpassade sätt att kommunicera om ert varumärke och skapa en distinkt position på marknaden.

 • Expertrekommendationer från erfarna projektledare
 • Identifiera och stärk era mest värdefulla varumärkesattribut
 • Anpassa er kommunkation för att engagera er målgrupp
 • Följ era förbättringar över tid och justera strategi baserat på fakta
Siffror som åker ner i en maskin

Vår process

1.

Analys av ert informationsbehov och identifierar de frågor som behöver besvaras i undersökningen.

2.

Vi skapar ett skräddarsytt frågeformulär baserat på era specifika informationsbehov.

3.

Vi samlar in omfattande data från er målgrupp.

4.

Vi levererar detaljerade rapporter med djupgående analyser och handfasta rekommendationer.

 • Få förståelse för hur ert varumärke uppfattas av olika grupper
 • Ta reda på vilka era närmsta konkurrenter är
 • Lär känna vilka associationer ert varumärke har hos människor
 • Hitta den bästa vägen framåt för just ert varumärke
 • Följ utvecklingen av ert varumärke över tid för att mäta effekten av er kommunikation
 • Identifiera era styrkor och förbättringsområden
 • Ta reda på vad marknaden egentligen tycker om ert varumärke
Illustrerade nummer

Värdet av en varumärkes­undersökning

Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en god förståelse för hur marknaden uppfattar ert varumärke.

Det finns många fördelar med en analys av det egna varumärket. Dels får ni en klar bild över vilka associationer som finns kopplade till er, men även hur stor varumärkeskännedomen är. Ni kan även lära känna er målgrupp bättre och utifrån det planera olika kommunikationsinsatser. Varumärkesanalys är en viktig och central del för samtliga som är involverade i företagets strategiska arbete.

någon hjälper någon upp för en stege

Frågor som en varumärkesanalys kan besvara

 • Vilka identifierade och definierade förbättringsmöjligheter finns det?
 • Vilken varumärkeskännedom finns? Både den spontana och hjälpta.
 • För vilka kunder och leverantörer är ni det självklara valet?
 • Vilka positiva och negativa associationer finns till ert varumärke?
 • Vilka associationer är viktigast? Varför är det så?
 • Vilka preferenser finns och varför?
 • Vilka styrkor och svagheter har ni på olika marknader? Även gällande olika produkter och i förhållande till konkurrenter.
 • Hur stort är gapet mellan nuläge och ert önskade läge?
 • Vilka styrkor och svagheter finns i marknadskommunikationen?

En beprövad metod

Vi har utvecklat vår metod för faktainsamling under mer än ett decennium. Med hjälp av statistiskt säkerställda frågor får vi fram fakta genom att föra dialog med den utvalda målgruppen. En viktig nyckel till ett statistiskt säkerställt resultat är ett slumpmässigt urval av respondenter inom tydligt och klart definierade målgrupper.

På Hubbster genomförs intervjuerna av erfarna intervjuare på alla världens språk. Den fakta som inhämtas analyseras sedan av kompetenta konsulter med lång erfarenhet inom varumärkesstrategi, affärsutveckling och marknadsföring.

En tydlig actionplan

Hubbsters varumärkesanalys ger er inte bara data från marknaden, utan även konkreta slutsatser och rekommendationer från våra experter som visar er vilka insatser ni behöver göra för att stärka ert varumärke. Utöver det får ni även en väl underbyggd bild av nuläget, så att ni därefter kan prioritera kommande steg i varumärkesutvecklingen.

Kontakta oss