Net Promoter Score (NPS)

Mät kundnöjdhet med precision

Hubbsters Net Promoter Score (NPS) ger dig insikter i kundnöjdheten på ett sätt som gör att du kan agera med precision. Med vår expertis och metodik får du en tydlig bild av dina kunders upplevelser och kan vidta åtgärder som påverkar din affärsframgång.

  • Mätbar kundnöjdhet i realtid
  • Identifiera och förstå dina kunders behov
  • Skapa kundlojalitet och tillväxt
En dator med tabeller

Vår process

1.

Vi samlar in omdömen från dina kunder på ett effektivt sätt, antingen via digitala enkäter eller andra kanaler.

2.

Vår metodik ger dig en insiktsfull bedömning av din NPS och hjälper dig att tolka vad den betyder för din verksamhet.

3.

Vi ger dig verktygen för att omsätta dina NPS-resultat i konkreta åtgärder för att förbättra kundnöjdheten.

  • En tydlig indikation på hur nöjda dina kunder verkligen är
  • Dra nytta av vår expertis för att ta fram åtgärder som aktivt förbättrar kundupplevelsen
  • Ökad kundnöjdhet och kundlojalitet
Illustrerade nummer

Hubbsters Net Promoter Score är mer än bara en siffra, det är en vägledning mot att skapa överlägsen kundnöjdhet. Med en djupgående förståelse för NPS erbjuder vi:

  • Förståelse för olika segment av din kundbas och anpassade åtgärder efter deras specifika behov
  • Genom att skapa nöjda och lojala kunder, bygger du en solid grund för din verksamhets fortsatta tillväxt

Vi förvandlar kundinsikter till affärsframgång med NPS. Ta kontroll över din kundnöjdhet och forma en starkare relation med dina kunder. Börja idag och se hur vår NPS-metodik kan göra en verklig skillnad för er organisation.

Mät, Förstå, Förbättra!

Kontakta oss