Kundundersökning

För långsiktiga, lönsamma och sunda affärsrelationer

Hubbsters kundundersökning är din väg till långsiktiga, lönsamma och sunda affärsrelationer. Vi kombinerar insikter från dina kunder med vår expertis för att forma framtiden för ditt företag.

  • Faktabaserade beslutsunderlag för framgång
  • Djupgående kundanalys och konkreta rekommendationer
  • Skapa en stark grund för förändring och tillväxt
  • Agera för att förbättra kundlojaliteten och öka din försäljning
ilustation över samtal

Vår process

1.

1. Vi initierar en dialog med dina kunder genom telefonintervjuer och digitala enkäter.

2.

Vi kombinerar generella frågor med skräddarsydda inslag för att gå till botten med kärnfrågor och utmaningar.

3.

Vår expertgrupp granskar och analyserar resultaten, ger dig en djupgående förståelse och konkreta steg framåt.

  • Konkreta rekommendationer och slutsatser från erfarna seniora konsulter
  • Försäkring mot felaktiga beslut där varje steg är grundat på insikter och fakta
  • Skapad grund för att driva positiv och framgångsrik förändring med faktabaserade strategier
Illustrerade nummer

Med Hubbsters Kundundersökning, skapar vi mer än bara en rapport - vi formar din kundframgång. Vi förstår att beslutsfattande är en balans mellan erfarenhet och fakta. Vårt mål är att stärka detta beslutsunderlag genom att förvandla data till handling. Genom telefonintervjuer och digitala enkäter, samlar vi in kvalitativa och kvantitativa insikter från din kundbas, oavsett språk och geografisk plats. Vi levererar inte bara en rapport, utan ett handlingsorienterat beslutsunderlag som driver din verksamhet framåt.

Vill du ha ännu mer stöd? Upptäck Hubbster Monitoring - det smarta digitala verktyget för implementering av dina affärsstrategier och försäljningsplaner.

Skräddarsydda lösningar

Vår Kundundersökning är inte en "one-size-fits-all" lösning. Vi anpassar varje undersökning efter dina specifika behov och mål. Oavsett om du är en startup eller ett etablerat företag, skapar vi en unik metodologi som passar dig bäst.

Konkreta användningsområden för en undersökning

Med vår Kundundersökning kan du upptäcka en mängd olika användningsområden. Utöver att förstå din kunds behov och önskemål kan du också använda resultaten för att forma din produktutveckling, marknadsföringsstrategi och kundtjänstprocesser.

Affärskunskap inom olika områden

Vårt team av erfarna konsulter har omfattande kunskap inom olika branscher och affärsområden. Oavsett om du är verksam inom teknik, detaljhandel eller finansiella tjänster, har vi insikter och expertis som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Möjlighet att genomföra enkäter och telefonintervjuer på flera olika språk

Vi förstår vikten av att nå din globala kundbas. Därför erbjuder vi möjligheten att genomföra enkäter och telefonintervjuer på flera olika språk. Oavsett var dina kunder befinner sig, kan vi kommunicera med dem på deras föredragna språk.

Kontakta oss