Stärk ert team och främja medarbetarutveckling

Luta dig tillbaka med trygghet medan vår expertgrupp för medarbetarundersökningar tar hand om hela processen - från uppstart till genomförande och analys. Genomför själv kortare pulsmätningar på hela eller delar av er organisation i vårt pulsverktyg.

  • Index, KPI:er och extern jämförelse
  • Åtkomstbaserad behörighet - säkert och anonymt
  • Personliga inlogg i portalen med stöd av BankID
  • Organisationsanpassad med roller och avdelningar
Mockup över ipad och laptop

I organisationer med högt engagemang rapporteras

21 %

Högre produktivitet

Gallup 2017

23 %

Högre lönsamhet

Gallup 2017

59 %

Lägre personalomsättning

Gallup 2017

Organisationsintegrering

Vår medarbetarportal erbjuder en funktionell och intuitiv upplevelse där er organisationsstruktur integreras direkt i verktyget. Du kan enkelt hantera medarbetarundersökningar och styra åtkomsten till resultat baserat på specifika roller och avdelningar.

Säkerhet och anonymitet

Vi förstår vikten av att skydda medarbetarnas åsikter. Vår portal säkerställer att resultat endast är tillgängliga för relevanta parter,. Genom användning av personliga inloggningar med stöd av BankID och en minimigräns för resultatåtkomst kan du vara trygg i att deras anonymitet är säkrad.

Personlig resultatpresentation

Våra erfarna projektledare går igenom resultaten steg för steg med er ledningsgrupp. Vi kategoriserar svaren och ger er konkreta rekommendationer för att hjälpa er att fokusera på förbättringsområden. Vi är med er på hela resan för att säkerställa att ni når era mål.

Forskningsbaserade frågor

Våra medarbetarundersökningar bygger på forskning och beprövad metodik. Vi erbjuder möjligheten att anpassa medarbetarundersökningarna efter era specifika behov. Samtidigt rekommenderar vi forskningsbaserade frågor för att säkerställa att ni får validerade och jämförbara resultat.

Extern jämförelse

Vi erbjuder möjligheten till extern jämförelse för att hjälpa er att få en djupare insikt i er organisations prestationer i förhållande till andra organisationer. På så vis kan ni få en bättre förståelse för er position och identifiera möjligheter till förbättring.

Kontakta oss