Vi är den tekniska pionjären med plattformen som utvecklar och aktiverar organisationer.

Kollegor pratar med varandra i en köksmiljö

Om Hubbster och vilka vi är

Hubbster drivs av att skapa värde för företag och organisationer genom att sprida kunskap, handlingskraft och insikter. När det gäller vårt kundengagemang lämnas ingenting åt slumpen, utan tillsammans med er tar vi fram den lösning som fungerar bäst för er. Vår primära utgångspunkt är alltid hur vi ska få våra kunder att lyckas, oavsett om det gäller att engagera medarbetare eller implementera förändringar.

Vi vet att det finns en tydlig koppling mellan gott ledarskap, engagemang, prestation och resultat. Fler och fler inser det sambandet. Tyvärr är det få som vet hur de ska aktivera, driva och följa upp det egna förbättringsarbetet tillsammans med sina medarbetare. Men vi vet, och vi vill dela med oss av det vi kan.

Receptet för framgångsrik förbättring har en rad viktiga ingredienser

För det första behövs en skopa insikt i varför förändringen måste ske. Motivation och vilja är ytterligare två nyckelingredienser. För några få är detta självklart, men för många andra är det en stor utmaning och utan rätt förutsättningar på plats är det lätt att fastna. Vår ambition är att hjälpa era drömmar, visioner och planer för framgång att bli verklighet.

Vi vet hur man lyckas med förändring. Vi har lyckats utforma det perfekta receptet, gjort det skalbart och vill dela med oss till så många som möjligt. Tillsammans med er kan vi möjliggöra hållbar, engagerande och inte minst effektiv förändring – på riktigt. Det är något vi jobbar hårt för, varje dag.

Kollegor pratar med varandra i en skidbacke

Vår vision

Det bor en stor kraft och vilja i Hubbster som bolag, vilket kommer naturligt eftersom vi brinner för det vi gör. Vi vet att engagemang kan flytta berg och trampa upp nya stigar. Därför vill vi vara en kraft att räkna med när det gäller förändringsarbete. Det gör vi genom att dela med oss av vårt recept för att skapa förändring.

Vi tror även på passion som drivkraft och att vi genom den kommer bidra till att skapa en ny standard när det gäller change management. Vi ska stå bakom de personer och produkter som bidrar till en förändring i dagens digitala landskap. Utöver det ska vi även vara det självklara förstavalet för de mest engagerade och drivna medarbetarna på vår arena.

Vår ambition är att bidra med kunskap och värde för våra kunder, med hjälp av våra produkter. Med vår kundnöjdhet, skalbarhet och vårt engagemang i bagaget vill vi sätta Hubbster på kartan som ny bästa praxis. Vi har kunskapen, viljan, uthålligheten och modet att visa vägen, allt det som behövs för att skapa förändring hos medarbetare och inom organisationen.

Först när vårt recept är satt som global standard har vi nått vår vision och våra mål.

Det här säger våra kunder om oss

“Hubbster uppfyllde alla de önskemål och krav vi hade när vi sökte efter det rätta verktyget och den rätta aktiveringspartnern. Vi kände att vi tillsammans hade de bästa förutsättningarna för att skapa ett engagerande och effektivt implementeringsarbete i organisationen.”

— Gustaf Karling, ägare av Everysport Media Group.

“Aktivering handlar om att minska gapet mellan att tänka strategi och genomföra strategi. Vår tes på SOS Barnbyar är att ledningen ska definiera varför en viss strategi behövs och vad den innebär. Hur strategin ska aktiveras är däremot medarbetarna som äger och ansvarar. Det är här glöden väcks och strategin blir till liv i den egna vardagen”

— Ebba Annell, chef för Affärsutveckling och Tech på SOS Barnbyar
Kontakta oss