360 feedback

Upptäck potentialen i ditt ledarskap med 360°-Feedback

Stärk ditt ledarskap och skapa en positiv våg av förändring i hela organisationen med Hubbsters 360° feedback. Vi erbjuder ett kraftfullt verktyg som ger dig möjligheten att reflektera, växa och påverka positiv utveckling i din organisation

  • Mångdimensionell bild av ditt ledarskap genom feedback från kollegor, medarbetare och överordnade
  • Identifiera mönster och möjligheter för utveckling
  • Konkret handlingsplan baserad på insikter för att stärka ditt ledarskap
Katt i en luftballong

Den personliga utvecklingsprocessen

1.

Vi anpassar utvärderingen utifrån dina personliga mål och önskemål.

2.

Dina kollegor ger värdefull feedback som hjälper dig att reflektera över ditt ledarskap.

3.

Tillsammans formulerar vi handlingsbara steg för att förbättra ditt ledarskap och påverka positiv förändring.

  • Få en djupare förståelse för hur du påverkar ditt team och din omgivning
  • Fokusera på beteenden som skapar en positiv arbetsmiljö och engagerade medarbetare
  • Handlingsplan för personlig utveckling och framgångsrik förändring
Illustrerade nummer

Från totalbild ner till detaljnivå

Feedbacken ger dig insikt i hur du kommunicerar och interagerar med kollegor och medarbetare. Det ger dig möjlighet att förbättra dina kommunikationsfärdigheter och bygga starkare arbetsrelationer.

Vi hjälper dig att identifiera dina styrkor och svagheter som ledare som ger dig möjlighet att fokusera på att utveckla de specifika kompetenser som behövs för att excel inom ditt ledarskapsområde.

Kontakta oss