Affärsanalys

Förenad insikt genom kund- och medarbetaranalys

I företag är besluten många och frågeställningarna ännu fler. Hubbsters affärsanalys är en kombination av en kundundersökning och en medarbetarundersökning - med fokus på affären!

 • Detaljerad och ärlig bild av kundernas och medarbetarnas uppfattning om ert erbjudande och er förmåga att samverka
 • En gapanalys som fastställer skillnader mellan kunden och medarbetarens uppfattning
 • Konkreta rekommendationer, baserat på fakta
 • Gediget underlag för utveckling av strategiska planer och affärsplaner
Förstoringsglas som hålls över en myra

Vår process

1.

Fakta tas fram genom att föra dialog med kunder och medarbetare i form av intervjuer och enkäter.

2.

Mer generiska frågor som täcker hela erbjudandet och all kundsamverkan från affärsprospektering hela vägen till affärsuppföljning, kompletteras med kundanpassade frågor.

3.

Affärsanalysen ger inte bara svar på vad som är bra och mindre bra, utan fastställer även bakomliggande orsaker, dvs svar på frågan varför är det bra eller mindre bra?

 • Helhetsintrycket av ert erbjudande
 • En försäkring mot felaktiga och kostsamma beslut
 • Konkurrentjämförelse
 • Konkreta förbättringsmöjligheter
 • Kundutveckling & reellt kundvärde
Illustrerade nummer

Vad ger en affärsanalys er?

 • En detaljerad och ”ärlig” bild av kundernas och medarbetarnas uppfattning om ert erbjudande och er förmåga att samverka
 • En gap-analys som fastställer skillnader mellan kundernas och medarbetarnas uppfattningar och skillnaderna mellan exempelvis olika kundsegments uppfattningar
 • En ”försäkring” mot felaktiga och kostsamma beslut
 • Konkreta och prioriterade rekommendationer från seniora affärskonsulter, baserade på gedigen faktabaserad analys
 • Ett faktabaserat underlag för att skapa samsyn internt
ett diagram

Kärnfrågor som en affärsanalys kan besvara:

 • Hur skiljer sig kundnöjdheten mellan olika kundgrupper och regioner? Vad beror skillnaden på?
 • Vilka kundsegment och produktområden bör vi prioritera?
 • Vad gör eventuellt konkurrenterna bättre och hur kan vi stänga det gapet?
 • Vilka förbättringar inom kompetens eller kvalitet bör vi prioritera?
 • Vilka marknadsinsatser är mest effektiva?
 • Vilka är kundernas upplevda ”pains” och ”gains” och hur kan vi adressera dem?
 • Var finns de största gapen mellan kunder och medarbetares uppfattningar?
Kontakta oss