Affärsanalys

Försäljning är hela bolagets angelägenhet

Står ni inför utmaningar att uppnå era försäljningsmål? Baseras era strategiska beslut på oberoende fakta? Har er ledning en gemensam syn på tillväxtstrategier? Skapar era kundundersökningar faktisk tillväxt eller endast KPI:er?

Med över 30 års erfarenhet har vi utvecklat en datadriven modell i 7 steg som möjliggör en noggrann och effektiv extern genomlysning av hela bolagets kundresa och affärsmöjligheter. Genomförandet av detta sker i nära samarbete med våra seniora affärsrådgivare, var och en med gedigen bakgrund som försäljningschefer eller VD inom olika bolag och branscher över lång tid.

Boka in ett förutsättningslöst möte med någon av våra experter så berättar vi mer.

Förstoringsglas som hålls över en myra

Hur jobbar vi med våra kunder?

1.

Utforska er aktuella situation, vare sig det handlar om tillväxt, stagnation eller avmattning. Identifiering av specifika problemområden och utmaningar som ni står inför just nu.

2.

Målriktat utval av kunder att kontakta och skräddarsy frågeställningar för att passa era unika behov. Vi maximerar effekten genom att anpassa strategin för varje enskild kund.

3.

Våra tillväxt-experter genomför en noggrann analys och presenterar för er ledning med tydliga rekommendationer som ger verklig effekt.

4.

Vi stöttar, vägleder eller tar ägarskap för att implementera givna rekommendationer. På så sätt säkerställer vi att förbättringarna ger önskat resultat.

Varför Affärsanalys med Hubbster Group?

Erfarenhet

Erfarenhet:

Med över 30 års gedigen erfarenhet är vi branschledande. Alla våra konsulter har betydande bakgrund som försäljningschefer eller VD för flera företag, med många som även har erfarenhet av interimpositioner.

En leverantör

En leverantör:

Vi är er dedikerade partner genom hela processen. Med en personligt utvald kompetens genomför vi alla intervjuer på flera språk. Vi äger och tar fullt ansvar för varje steg.

Effekt

Effekt:

För oss är en analys meningsfull när den omsätts i konkreta effekter. Vi förstår vikten av att inte bara erbjuda insikter utan också vägledning om hur ni kan realisera och dra nytta av dessa insikter på bästa sätt.

Vad täcker en affärsanalys?

Vi tar helhetsansvaret att genomföra på upp till 50 språk, analysera och rekommendera samt vid behov även genomföra de mest effektiva förändringarna för att driva tillväxt.

  • En detaljerad och ”ärlig” bild av kundernas och medarbetarnas uppfattning om ert erbjudande och er förmåga att samverka
  • En gap-analys som fastställer skillnader mellan kundernas och medarbetarnas uppfattningar och skillnaderna mellan exempelvis olika kundsegments uppfattningar
  • En ”försäkring” mot felaktiga och kostsamma beslut
  • Konkreta och prioriterade rekommendationer från seniora affärskonsulter, baserade på gedigen faktabaserad analys
  • Ett faktabaserat underlag för att skapa samsyn internt
Porträttbild på Fredrik Hultner

Frågor?

Vill du prata med en specialist på tillväxtstrategier och försäljning?

Kontakta oss