Medarbetarundersökning

Skapa engagemang och effektivitet

Förändring börjar med insikt, och Hubbsters Medarbetarundersökning ger er den insikten som behövs för att forma en mer engagerande och produktiv arbetsplats. Vi samarbetar med er för att ta fram konkreta förbättringsförslag och säkerställa att ni inte bara genomför en medarbetarundersökning "på rutin," utan att ni faktiskt omvandlar resultaten till verkliga förändringar.

  • Skapa medarbetare som förstår och kan bidra till företagets strategi
  • Identifiera och genomför relevanta förbättringsinitiativ
  • Öka engagemanget och motivationen på arbetsplatsen
Kollegor

Vår process

1.

Tillsammans definierar vi syftet och målen med undersökningen för att forma relevanta enkäter som speglar era utmaningar.

2.

Med vår responsiva teknik når vi era medarbetare enkelt via digitala enkäter, mobil eller surfplatta. Vi erbjuder även alternativ som pappersenkäter och telefonintervjuer.

3.

Resultaten presenteras klart och tydligt och kan översättas till åtgärdsplaner för en mer framgångsrik arbetsmiljö.

  • Få insikt om medarbetarnas synpunkter och behov för att forma en bättre arbetsplats
  • Skapa konkreta förändrings- och förbättringsstrategier för att öka engagemanget och motivationen
  • Stärk medarbetarnas förståelse för företagets vision och strategi
Illustrerade nummer

Hubbsters Medarbetarundersökning är er nyckel till att göra verkliga förändringar i er arbetsplatsmiljö:

  • Våra enkäter baseras på vetenskaplig forskning och anpassas för att spegla era specifika utmaningar
  • Vi hjälper er att tolka och förstå resultaten samt ta fram strategier för att öka engagemanget
  • Våra seniora konsulter använder databaserade analyser och djupanalys för att skapa handlingsbara förbättringsförslag
  • Med vår hjälp kan ni öka era medarbetares förändringsvilja, till att aktivt driva och stötta dem

Vi vet att medarbetarnas engagemang och välmående är kärnan i en framgångsrik verksamhet. Med Hubbsters Medarbetarundersökning kan ni skapa en arbetsmiljö som leder till högre produktivitet, engagemang och uppnådda mål.

Kontakta oss