Marknadsundersökning

Förstå er position på marknaden idag och förutse vilka förändringar som sker imorgon

Marknadsundersökning ger insikter som hjälper er förutse trender, förstå era kunders köpbeteenden och ligga steget före era konkurrenter. Upptäck vad som är viktigt, vad som kommer att bli viktigt och hur ni effektivt kan genomföra nödvändiga förändringar.

 • Förutse trender i realtid
 • Skapa träffsäker kommunikation med definierade personas
 • Upptäck nya affärsmöjligheter och produktområden
 • Djupa insikter med kraftfull analysplattform
En kille som springer

Vår process

1.

Analys av ert informationsbehov och identifierar de frågor som behöver besvaras i undersökningen.

2.

Vi skapar ett skräddarsytt frågeformulär baserat på era specifika informationsbehov.

3.

Vi samlar in omfattande data från er målgrupp.

4.

Vi levererar detaljerade rapporter med djupgående analyser och handfasta rekommendationer.

 • Förstå era målgrupper bättre
 • Skapa tydligt definierade personas som hjälper er träffa rätt med er kommunikation
 • Hitta nya affärsmöjligheter eller produktområden
 • Tillgång till och möjlighet att analysera datan på djupet i vår analysplatform

Följ utvecklingen på den marknad ni verkar inom, se till att ni ser vilka förändringar som kommer att ske innan det är för sent. Ligg steget före era konkurrenter.

Illustrerade nummer

Innan ni ger er in på en ny marknad, lanserar en ny produkt eller planerar att genomföra stora strategiska beslut, behöver ni säkerställa att ni har den nödvändiga förståelsen. Vår marknadsanalys ger er klara svar på viktiga frågor innan ni agerar.

Vi hjälper er identifiera den potentiella kundbasen, förstå skillnaderna i kunders behov, kartlägger konkurrenssituationen och ger insikter om prisnivåerna på den nya marknaden.

Med vår metod som är skräddarsydd efter era behov säkerställer vi att ni har det bästa beslutsunderlaget för att nå era mål.

En datorskärm med diagram
 • Försäkra er mot kostsamma misstag
 • Sätt er i förarsätet på den nya marknaden
 • Stärk era beslut med fakta, inte gissningar
 • Få stöd för era beslut internt och externt
Kontakta oss