Ledning och styrelse

Styrelse

Anna Skarke

Anna Skarke

Styrelseordförande

Född: 1975

Utbildning och erfarenhet: Anna har arbetat inom Bisnode-koncernen, bland annat som försäljningsdirektör i den svenska ledningsgruppen. Anna har även arbetat som försäljningsdirektör för företagsaffären i Telekombolaget 3.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Börs Världen Nordic AB, styrelseledamot i Åre Konfernens & Event AB samt styrelsesuppleant i Taptum AB, Resecity i Huddinge AB, Akademikerresor AB, BIG Travel Leisure AB, ETSS – European Travel System Support AB och Reseshopen i Norden AB.

Innehav i Bolaget: 3 196 074 aktier genom bolag.

Daniel Moström

Daniel Moström

Styrelseledamot

Född: 1971

Utbildning och erfarenhet: Daniel har en examen i civilekonomi från Linköpings Universitet. Han har även medverkat till ett stort antal företags- och lösningsuppbygganden från startup till scaleup och har extensiv kunskap om ekonomistyrning, finansiella marknader samt IT / SAAS-lösningar. Daniel var även tidigare extern firmatecknare i BIG Travel Leisure AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Berras Sportfiske AB, BIG Travel Brands AB och Zinkhus AB, VD och styrelseledamot i Xpecunia Nordic AB, styrelseledamot i Carama Invest AB, TopRight Nordic AB (publ), Luzlumos Intressenter AB, Fermenta AB dsmt extern firmatecknare i Watch it Live AB (publ), Börs Världen Nordic AB och Dage Invest AB.

Innehav i Bolaget: 333 333 aktier privat.

Patrik Axsäter

Patrik Axsäter

Styrelseledamot

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet: Patrik har en examen i civilekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har över 15 års erfarenhet från ”banking and management skills from both sales and banking” samt erfaranhet från förhandling och ledarskap och är för närvarande Chief Commercial Officer för Invoier AB. Patrik var tidigare extern firmatecknare i Ikano Bank AB (publ), A.B.S Global Factoring AB och PKPK Crew AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Bolagsfinans och kreditrådgivning AB och styrelsesuppleant i Foodrunners AB.

Patrik Axsäter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: Inga.

Jonas Wetterdahl

Jonas Wetterdahl

Styrelseledamot

Född: -

Utbildning och erfarenhet: -

Pågående uppdrag: -

Innehav i Bolaget: -

Claes Wiberg

Claes Wiberg

Styrelseledamot

Född: -

Utbildning och erfarenhet: -

Pågående uppdrag: -

Innehav i Bolaget: -

Ledande befattningshavare

Alexander Vårnäs

Alexander Vårnäs

CEO

Utbildning och erfarenhet: Alexander har arbetat som VD sedan 2022 Styrelseledamot i Springnose house AB

Pågående uppdrag: Marknadsekonom från IHM Business school. Alexander har hela sin karriär haft affärer, kund och ledarskap som sin röda tråd. Senaste 7 åren som affärschef samt Head of Sales i Börsnoterade TopRight Nordic.

Innehav i Bolaget: 250 000 aktier.

Irene Wall

Irene Wall

CFO

Född: 1971

Utbildning och erfarenhet: Irene har en examen i företagsekonomi från Uppsala Komvux. Hon var tidigare verkställande direktör i TopRight Nordic AB (publ) satm styrelsesuppleant i Åre Byservice AB, Yimyame Consulting AB och Resilv Mgmt AB.

Pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget: 234 678 aktier privat och genom närstående.

Jonas Hedman

Jonas Hedman

Head of Business Development

Född: 1982

Utbildning och erfarenhet: Jonas har studerat nationalekonomi och företagsekonomi på University of Canberra och Södertörns högskola. Han har 16 års erfarenhet från ledande befattningar i ett flertal tillväxtbolag, bl.a. som Head of Sales på mySafety försäkringar AB, och VD för BS Kemi AB. De senaste åren har Jonas jobbat som Senior Business Consultant för QS Business Consulting som sedan blev en del av Hubbster Group AB. Jonas har internationell erfarenhet från att ha jobbat i bl.a Spanien, Östeuropa, Finland och Norge

Pågående uppdrag: Styrelseorförande i Atentel Nordic AB samt Styrelseordförande i Hedmania AB.

Innehav i Bolaget: 74 579 aktier genom bolag.

Jonn Ohlin

Jonn Ohlin

Business unit Manager

Född: -

Utbildning och erfarenhet: -

Pågående uppdrag: -

Innehav i Bolaget: -

Johan Lundholm

Johan Lundholm

Business Unit Manager

Född: -

Utbildning och erfarenhet: -

Pågående uppdrag: -

Innehav i Bolaget: -

Fredrik Hultner

Fredrik Hultner

Head of Consultants & Experts

Född: -

Utbildning och erfarenhet: -

Pågående uppdrag: -

Innehav i Bolaget: -

Övriga befattningar

Revisor

Revisor, Baker Tilly MLT KB, Jimmy Doo auktoriserad revisor

Mentor

Hubbster har valt Amudova AB som dess Mentor

Amudova AB

Tel: 08-545 017 58

E-mail: info@amudova.se

Nybrogatan 6, Box 5855, SE-102 40 Stockholm

IR kontakt

Alexander Vårnäs – VD

E-mail: alexander.varnas@hubbster.com

Kontakta oss