Everysport

Så aktiverade Everysport Media Group en gemensam kultur när tre företag blev ett

“Hubbster uppfyllde alla de önskemål och krav vi hade när vi sökte efter det rätta verktyget och den rätta aktiveringspartnern. Vi kände att vi tillsammans hade de bästa förutsättningarna för att skapa ett engagerande och effektivt implementeringsarbete i organisationen”

Gustaf Karling, ägare av Everysport Media Group.
Stjärna

Resultat

  • 75 % medarbetarinvolvering i snitt
  • 100 % commitment från ambassadörer/ledare
  • Genomförandegrad per aktiveringsetapp/-sprint på i snitt 77%
  • Ca 40 % av aktiviteterna fick betyg 4 & 5 vid utvärdering

Bakgrund

Everysport Media Group bildades våren 2016 efter sammanslagning av flera starka aktörer inom digitala sportmedia. Med grunden i flera olika kulturer behövde man hitta ett gemensamt avstamp att växa ifrån och samtidigt få ett snabbt och effektivt gemensamt fokus för såväl affär som organisation. Organisationen var inte så stor, cirka 80 medarbetare, men fragmenterad både geografiskt och kulturellt. Everysport Media Group bildades våren 2016 efter sammanslagning av flera starka aktörer inom digitala sportmedia. Med grunden i flera olika kulturer behövde man hitta ett gemensamt avstamp att växa ifrån och samtidigt få ett snabbt och effektivt gemensamt fokus för såväl affär som organisation. Organisationen var inte så stor, cirka 80 medarbetare, men fragmenterad både geografiskt och kulturellt.

Leverans

Ledningen för Everysport började med att göra ett strategiarbete där man, med utgångspunkt i medarbetarundersökningar och workshops, sållade fram hypotesen för den nya värdegrunden, visionen och kulturen. Hypoteserna presenterades och bollades vid ett antal fysiska workshops där samtliga medarbetargrupper fick ge sin feedback på underlaget innan det spikades i styrelsen. Därefter tog aktiveringsarbetet vid och medarbetarna fick börja att konkret omsätta kultur och vision i konkreta aktiviteter, kopplade mot företagets strategi.

Med Hubbsters lösning kunde Everysport inte bara omsätta sin nya gemensamma kultur och vision på ett effektivare sätt utan även löpande ge ledning och strateger återkoppling i realtid på hur den nya kulturen styrde och mötte de strategiska behoven av en snabb tillväxtaffär.

Kontakta oss