Familjen Helsingborg

Så lyckades 11 grannkommuner bilda en gemensam förebildsregion

“Vi bor i en dynamisk region med många viljor och engagemang. Varumärket är dynamiskt och rätt använt kan det skapa fantastiska förändring i vår region, om det får alla att röra sig åt samma håll. Det är därför vi använder Hubbster”

Nils Djurklou, kommunikationschef Helsingborgs Stad.
Stjärna

Resultat

  • Initiativ och engagemang med en genomförbarhet på 53 % redan i första aktiveringsetappen
  • Hög konkretiseringsnivå redan från start och 20 % av aktiviteterna fick högsta betyg på utfall
  • Man skapade ett Familjegiro på cykel genom regionen
  • Det startades ett nytt utvecklingsforum för kommunala chefer och ledare

Bakgrund

Platsvarumärket ”Familjen Helsingborg” (tidigare Helsingborg Business Region) är resultatet av ett politiskt och affärsmässigt kommunalt samarbete mellan elva kommuner i nordvästra Skåne. Varumärket förenar kommunerna med syftet att skapa mervärde inom primärt turism, näringsliv och boendeattraktion. Visionen för Familjen Helsingborg är att nordvästra Skåne ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa regioner – en förebildsregion.

Trots att det sedan hösten 2012 funnits en framtagen varumärkesplattform för ”Familjen” hade strategin inte lyckats skapa den rörelse som önskades bland de olika kommunerna. Man valde därför att ta hjälp av Hubbster gällande aktiveringsarbetet.

Leverans

Målbilden var tydlig men behövdes konkretiseras, kryddas med lokala initiativ och omsättas i handling för att på riktigt stärka region och kommuner.En grupp om 300 personer agerade kärntrupp ut mot resterande kommunanställda och mindre ”resurspool” fördelade på de elva kommunerna, primärt kommunikatörer, traineer och eldsjälar. Deras verktygslåda för arbetet fanns i Hubbsters lösning.

Arbetsnamnet för förbättringsarbetet blev ”Familjeresan”, med fokus på att skapa och genomföra konkreta, relevanta aktiviteter som skapade mervärde för såväl kommun och region. Fokus låg på att aktivera en politisk vision/målbild: Att bli en förebildsregion, känd för sin förmåga att förena människor och förädla möjligheter. Utöver detta bestod strategin också av sex strategiska fokusområden samt fyra gemensamma värderingar; Mänskligt, Välkomnande, Kreativt, Gemensamt.

Hubbsters lösning hjälpte Familjen Helsingborg att driva samarbete och utveckling i en fragmenterad organisation och konkretisera en gemensam målbild för elva samverkande kommuner.

Kontakta oss