SOS Barnbyar

Så ska SOS Barnbyar nå dubbelt så många barn

Stjärna

Några mätbara resultat

  • Totalt 142 aktiviteter har hittills initierats, genomförts och utvärderats
  • Genomförandegrad av uppsatta handlingar och beteenden på 94 %
  • 53 procent av aktiviteterna har blivit rankade som 4 av 5.
  • 12 aktiviteter har kunnat identifierats som ”Best Practice”.
  • 10 ambassadörer & 55 medarbetare
  • Förändringsförmåga mätt i ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Abilty och Reinforcement): från 2, 8 (juni 2018) till 3,8  (november 2018). Målet för år 2018 var 3,0.

Bakgrund

SOS Barnbyar Sverige vill nå dubbelt så många barn till 2020. För att säkra genomförandet av innovationsstrategin och engagera medarbetarna i utmaningen används Hubbster Activate.

Leverans

För att lyckas med omställningen krävdes därför inte bara en stark strategi utan även en tydlig metod som säkrade ett starkt engagemang och involvering från de som skulle genomföra den – medarbetarna.

Hubbster blev verktyget som tilltalade SOS Barnbyar mest eftersom det var ett enkelt verktyg som skulle var lätt för medarbetarna att använda. Verktyget kräver inget extraarbete för medarbetarna då det söker upp en via mejl.

Kontakta oss