Apoteket

Så tog Apoteket sin strategi till konkret handling

“Den svåraste utmaningen i vår förändringsresa var att skapa en enkel och effektiv process som tog strategin från ord på papper och förvandlade den till konkreta aktiviteter, i hela organisationen. Hubbsters verktygslåda uppfyllde alla våra krav för att skapa och driva ett effektivt strategigenomförande inom Apoteket”

Anders Rynnel, Brand Strategist på Apoteket.
Stjärna

Resultat

  • Totalt 458 konkreta, verksamhetsdrivande aktiviteter initierades, genomfördes och utvärderades.
  • 64% konstaterad förståelse och användning av strategin bland medarbetarna.
  • 54% av organisationen, primärt apoteken, uppgav att Framtidsverkstaden hjälpt dem att genomföra aktiviteter som lett till att fler kunder som handlar på sitt lokala apotek.
  • Ökad motivation från medarbetarna om att vilja arbeta mer med strategin.
  • 85% av användarna var nöjda.
  • 64% uppgav att Framtidsverkstan hjälpt dem att bättre förstå Apotekets varumärkesplattform.

Bakgrund

Apoteket inledde ett förändringsarbete med syfte att skapa nya initiativ och stärka det lokala engagemanget ute på 370 apotek runt om i hela Sverige. Målet med förändringsarbetet var att formulera konkreta aktiviteter för att vinna fler kunder på de lokala marknaderna och även att få kunderna att handla mer.

Leverans

Med Hubbster kunde Apoteket skapa engagemang bland medarbetarna och även få de lokala apoteken att ta initiativ till, och formulera, egna konkreta aktiviteter som de själva kunde och ville genomföra. De kunde också följa upp alla aktiviteter som genomfördes och dela goda exempel med varandra i organisationen för inspiration och bättre sammanhållning. Apoteket fick därmed den metod och det verktyg de behövde för att motivera medarbetarna att genomföra, och därmed aktivera, strategin i hela organisationen.

Kontakta oss