Konsulttjänster

Processutveckling och Processförbättring

Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa var värde skapas i organisationen.

numbers

Vad ingår i ett projekt för processutveckling?

Varje projekt är unikt, men normalt består det av två huvudsakliga delar, processkartläggning och processförbättring.

Processkartläggning

Behovet av att kartlägga organisationens processer uppkommer ofta då organisationen står inför någon av följande situationer:

  • Nuvarande processer upplevs som otydliga eller ineffektiva
  • Organisationen har effektivitets- eller lönsamhetsproblem
  • Ny eller ändrad ledningsgrupp
  • Problem med missnöje hos personal eller hos kunder
  • Kapacitetsproblem vid tillväxt
  • Organisationen ska certifieras inom kvalitet och/eller miljö
  • Införande av nytt affärssystem
  • Vid uppköp eller sammanslagning av företag eller organisationer

Processförbättring

Det viktigaste inom processutveckling är att reflektera över hur processen bidrar till verksamhetens övergripande strategi. Då kan ni förstå om processen har rätt fokus och för att kan prioritera rätt förbättringsinsatser.

Förstoringsglas
Kontakta oss