Konsulttjänster

Målstyrning – öka engagemanget och förändringstakten med intelligent målstyrning!

staty

De allra flesta företag och verksamheter har mål och nyckeltal idag, men ytterst få ser att dessa bidrar till en god förändringstakt i önskad riktning. Vi på Hubbster har gedigen erfarenhet av målstyrning och vet vad som krävs för att målstyrningen ska fungera. Vi hjälper dig att räta ut bland annat dessa viktiga frågetecken:

  • Speglar målen det som skapar värde för våra kunder?
  • Hjälper våra mål oss på kort eller lång sikt?
  • Skapar våra mål frustration eller engagemang?
  • Har vi mål som motverkar varandra?
  • Vet alla hur de bidrar till våra mål?
  • Hur mycket arbete gör vi som inte bidrar till våra mål?
  • OKRer eller KPIer – vad passar bäst för oss?
  • Har vi korrekt data i våra nyckeltal?
  • Ger rapporterna om våra mål oss en rättvisande bild?

Levererat värde

Endast 1 av 10 bolag lyckas med sitt förändringsarbete. Hubbster vänder på statistiken – 9 av 10 av våra kunder lyckas.

Endast 20% av företags planerade aktiviteter genomförs. Våra kunder har en genomförandegrad av företagets aktiviteter på 77%.

Endast 5% av medarbetarna förstår och kan använda företagets strategier. Hela 60% av våra kunders medarbetare förstår och kan använda strategierna i praktiken.

Hubbsters metod för målstyrning

Egentligen är inte vår metod särskilt unik. Vi sätter oss snabbt in i er situation och era planer. Vi arrangerar och faciliterar relevanta workshops och hjälper er att fatta beslut om vad som behöver göras för att förbättra målstyrningen. Och så gör vi det, tillsammans med er. Det som särskiljer oss på Hubbster är två saker:

Vi säkrar att er målstyrning blir intelligent.

Förstoringsglas
Kontakta oss