Konsulttjänster

Värdeerbjudande

Tydliggör ditt värdeerbjudande! Vi hjälper dig utveckla ditt värdeerbjudande för differentiering och ökade marginaler.

team

Vad innehåller ert värdeerbjudande?

De flesta företagen är duktiga på att kommunicera fakta och produktegenskaper. Tyvärr är de inte lika många som tydligt förmedlar hur dess produkter och tjänster bidrar till att skapa värde. Ännu ovanligare är det att medarbetarna förstår och kan kommunicera hur företagets lösningar bidrar till värdeskapande. Det medför att fokus flyttas från värdeskapande till diskussioner kring pris. Därför är det av yttersta vikt att ni lägger ner resurser på att skapa ett värdeerbjudande som alla inom organisationen kan förstå och förmedla.

Nyttan av ett värdeerbjudande

En organisation som har ett värdeerbjudande som är enkelt att förstå och förmedla underlättar för medarbetarna att kommunicera värde som går i linje med kundernas bedömningsmatris för framgång. Värdeerbjudandet, eller Ert value proposition, differentierar er från konkurrenterna. Det medför att ni får ett bättre säljverktyg och effektiviserar kommunikationen med potentiella kunder. Ett gediget arbete med era värdeerbjudanden ger er en djup förståelse för era kunders sätt att mäta framgång uppdelat på olika kundsegment och olika roller och befattningar. Det leder till att skapa trygghet i alla kundsamtal och genomgående i er marknadskommunikation.

Hur går det till?

Värdeerbjudande med business-canvas tänk

Det första steget är att vi definierar kundsegment och kundroller. Därigenom vet vi vad som behöver adresseras. Därefter arbetar vi med kundpaneler för att skapa en detaljerad förståelse för kundens behov.

Kundpanelerna bidrar till att bilda en uppfattning kring vilken eller vilka produkter och tjänster som kunden vill ha, men inte får tillgång till. Dessutom skapar vi en tydlig bild av vilka problem, pains, som kunden möter för tillfället samt vart de önskar vara, gains. Det inkluderar, utöver de funktionella behoven, även de sociala samt emotionella behoven. Därefter kan vi arbeta med interna work-shops. Målsättningen med dessa är att utforma ett värdeerbjudande som möter kundernas uttalade, men även outtalade, behov. Det gäller likväl de sociala och emotionella som de funktionella aspekterna.

Det sista steget i vårt arbete med att skapa ett värdeerbjudande med business-canvas tänk är genomförandet av en gap-analys. Den bidrar med insikter om vad som behöver göras och utvecklas för att kunna leverera på värdeerbjudandet.

Levererat värde

Ett framgångsrikt arbete leder fram till ett värdeerbjudande som fokuserar på behoven som många har och är beredda att betala för. Med erbjudandets hjälp kan på ett enkelt sätt påvisa hur ni skiljer er från konkurrenterna och hur ni skapar extra värde som är svårt att kopiera.

Efter genomfört projekt och utbildning av personalen har ni definierade och tydliga värdeerbjudanden som fullt ut matchar kundens behov. Dessutom har ni skapat en förståelse inom organisationen om hur de ska kommunicera med olika kundsegment och befattningshavare. Därmed kan de attrahera nya kunder utan att använda priset som den främsta differentieringsfaktorn.

Låter det intressant?

Boka ett möte med oss så berättar vi mer.

Förstoringsglas

Hubbsters metod för value proposition

Hubbster arbetar alltid med BPL-metoden, best possible line-up. Det innebär att vi allokerar de mest seniora konsulterna sett till erfarenhet från Er bransch eller era unika utmaningar. För att leverera ett bra värdeerbjudande förlitar vi oss på välbeprövad metodik. Den kallas för “business-canvas tänk”.

nummer

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe
Peter Follin

Frågor?

Vill du prata med en specialist på värdeerbjudande?

Peter Follin arbetar som Head of Expert services och är specialist på business mangement och värdeerbjudanden.

Kontakta oss