Konsulttjänster

Skapa Förändringsvilja

Alla företag och verksamheter behöver hela tiden arbeta med att skapa förändringsvilja och sträva efter kontinuerlig utveckling för att nå framgång. Vi behöver ständigt anpassa oss till förändringar i vår omvärld, för att vara konkurrenskraftiga.

Samtidigt visar forskning att mer än 70% av alla förändringsinitiativ inte blir av. Oftast beror det på att människorna som jobbar inom företaget känner ett motstånd till förändringar. Känner du igen dig? Har ni många goda förändringsinitiativ som ligger och väntar på att bli genomförda på ditt företag? Glädjande nog går det att förbättra förändringstakten.

team

Låt oss börja göra konkreta förbättringsåtgärder redan idag!

Vi på Hubbster vet värdet av att komma igång med förändringsarbetet så snart som möjligt. Därför är vårt mål att på kort sikt implementera insatser som bidrar till att förändra sättet medarbetarna ser på förändring till det positiva. Vi har många gånger sett hur förändringsviljan stärks hos våra kunder på kort tid och många medarbetare börjar agera i rätt riktning på en gång. Ofta sker det redan samma dag som de får insikt i vad som ska förändras.

Förändringsförmågan stärks och förändringstakten ökar

Det kortsiktiga målet måste ligga i linje med helhetsbilden. Därför lägger vi tillsammans grunden för ett långsiktigt förändringsarbete. Vi skapar en tydlig målbild och samsyn kring vad som behöver göras även längre fram i tiden.

Skapa förändringsvilja med Hubbsters metod

I arbetet med att skapa förändringsvilja utgår vi ifrån den beprövade modellen ”road to commitment”, som är framtagen av Roland Loup och Ron Koller. Utifrån deras modell, har vi utvecklat en metod som förbättrar företags förändringsarbeten, både människors förändringsvilja och genomförandet av aktiviteter.

Kille springer från sina arbetssysslor
Kontakta oss