Hubbster Monitoring

Det är svårt att genomföra förändringar!

  • Endast 30% av öretags förändringsinitiativ lyckas*
  • Endast 20-25% av företags aktiviteter genomförs i tid**
  • Endast 5% av medarbetarna förstår och kan använda företagets strategi***

Hubbster Monitoring är ett unikt verktyg för att genomföra strategiska initiativ och projekt. Monitoring fokuserar helt på implementationsfasen av projekt och förändringsinitiativ för att säkerställa att era önskade förändringar blir verklighet!

Illustration av en miniräknare
En datorskärm

Håll koll på hur det går, i realtid!

Genom att kunna följa genomförandet av ert förändringsarbete i realtid så ser ni också vilka aktiviteter som blir försenade och vilka medarbetare som har utmaningar direkt.

Det gör att ni kan sätta in rätt insatser för att stötta organisationen med att lyckas med genomförandet av sin del i projektet eller strategin och på så vis lyckas nå målen snabbare.

Ökad effektivt med rätt insatser direkt!

Känner du igen känslan av att ha en spännande förändring på gång som aldrig verkar sjösättas? Genom att använda Hubbster Monitoring kan du se framstegen i realtid. Med vår hjälp kan du upptäcka flaskhalsar vilket påskyndar utförande. Låter det spännande?

Illustrerad bild personer på konferens

Nå ut med rätt budskap till alla – samtidigt

När ledningsgrupper behöver få ut ett budskap till sin organisation så är det mer än vanligt att budskapet skickas ut genom den så kallade ”vattenfallsprincipen” där varje led i organisationen ska förklara till nästa led vad som ska göras och varför. Ju längre ner i organisationen budskapet når, desto mer ”urvattnat” och förändrat blir det.

Med Hubbster Monitoring säkerställer ni enkelt att rätt budskap når hela organisationen samtidigt!

* PMI Sverige och KPMG
** Gartner & Mckinsey
*** Kaplan/Norton

Kontakta oss