Hubbster Activate

Hubbster förstår värdet av att inkludera medarbetarna i förändringsarbetet

Därför har vi skapat ett digitalt verktyg som ligger väl i tiden. Med dess hjälp kan vi gemensamt skräddarsy en lösning för medarbetardriven förändring. Det kan även hjälpa till att aktivera strategiska beslut, oavsett er organisations storlek.

Illustrerade nummer

Öka aktiverings-strategin med 1 200 procent

För att förbli konkurrenskraftig så grundar sig våra metoder i forskning och beteendepsykologi för en effektiv verksamhetsutveckling. Andelen av personalen som förstår och kan arbeta med strategin ökar från 5 procent till över 60 procent på mindre än ett år. Det är vad vi menar med aktivering.

Vi hjälper dig att uppnå medarbetardriven förändring.

Illustrerad bild av myror

Skapa långsiktiga resultat med Hubbster Activate

9 av 10 av våra kunder lyckas i sitt förändrings- och förbättringsarbete! De ser konkreta, bestående och positiva resultat i sin verksamhet. Lär dig mer om hur du lyckas med Hubbster Activate.

Illustrerad bild på en man på ett kontor

Upp till 78 procent genomförandegrad i tid

Tid är en av de värdefullaste tillgångarna vi har. Trots det genomförs endast 20 procent av företagens aktiviteter i tid. Låt oss ändra på det tillsammans. Vi vill visa dig hur vi med hjälp av Hubbster Activate kan hjälpa dig att genomföra 78 procent av förändringarna mer effektivt och inom en tidsram.

Kontakta oss