Danske bank

Över 280 affärsdrivande aktiviteter skapas

Som ett delresultat av förbättringsarbetet arbetade chefer och medarbetare fram drygt 280 aktiviteter där de flesta var affärsdrivande med fokus på innovation och värde för kund. Strategiskt mitt i prick med andra ord.

Stjärna

Resultat

  • 280 konkreta aktiviteter som var affärsdrivande med fokus på innovation och kundvärde
  • Genom Hubbster fick ledningen möjlighet att effektivt kommunicera varför arbetet var (och är) viktigt
  • GoHub erbjöd också möjligheten för ledningen att följa hela förändringsarbetet i realtid och kontinuerligt analysera och kommunicera hur det fortskred

Bakgrund

I kölvattnet av #metoo har medvetna och framåtblickande företag förstått att inkludering, jämställdhet och mångfald påverkar företags affärsverksamhet. Detta har bidragit till att frågorna lyfts in på företagsledningens strategiska agenda då insikten om att ett företagets förmåga att koppla ihop dess affärsutveckling med dess kompetensförsörjning är helt avgörande för att möta en global konkurrens. Så långt allt väl, men för att lyckas behövs mer än bara insikter.

Det som krävs är ett ledningsstyrt arbete för en inkluderande kultur där ALLA som arbetar i verksamheten deltar, var och en utifrån egen roll och eget ansvar. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att ledningen tar ägarskap. Som strategiskt ansvariga behöver de göra följande:

  • Formulera ett tydligt budskap som ger svar på frågan varför arbetet är viktigt
  • Ta fram en kommunikationsstrategi för att nå ut med budskapet och
  • Besluta hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Leverans

Genom Hubbster fick ledningen möjlighet att effektivt kommunicera varför arbetet var (och är) viktigt, vilka förväntningar ledningen hade på chefer och medarbetare, förklara processen för hur arbetet skulle genomföras samt hur det skulle följas upp. Hubbster erbjöd också möjligheten för ledningen att följa hela förändringsarbetet i realtid och kontinuerligt analysera och kommunicera hur det fortskred, agera stöd vid eventuella utmaningar, visa på framgångar och snabbt sprida goda exempel inom organisationen.

Snabb återkoppling bidrar till att hålla uppe motivationen hos medarbetarna och bidrar till att alla känner sig delaktiga. Allt detta är viktiga beståndsdelar för att bygga en inkluderande kultur.

För cheferna i Danske Bank fungerade GoHub som ett processtöd i arbetet med medarbetarna. Genom GoHub fick cheferna tillgång till ett skräddarsytt och enhetligt material utifrån ledningens beslut. Det betydde att alla medarbetare har samma information och att arbetet genomfördes på ett likvärdigt sätt i hela organisationen.

Kontakta oss