Konsulttjänster

Gemensam målbild och plan

Gemensam målbild och plan – vi hjälper dig skapa samsyn i din ledningsgrupp

En gemensam målbild och plan inom företaget hjälper er att få en samsyn inom ledningsgruppen. Det är inte ovanligt att företag har ledningsgrupper med kompetenta individer som fokuserar på att hantera det egna ansvarsområdet och de egna målen, istället för att se till organisationens mål. Det kan leda till att olika medlemmar i ledningsgruppen förmedlar olika budskap, vilket i värsta fall kan leda till en så kallad “blame-culture” För att undvika det bör ni istället jobba på er gemensamma målbild utifrån devisen “ett mål, ett team och en plan”.

numbers

Nyttan av en gemensam målbild

Genom att ha en tydlig och gemensam bild av nuläge, målbild och vägen till målet i ledningsgruppen skapas en avgörande förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. Det gör även att individerna i ledningsgruppen får en djup förståelse för vad det innebär för dem och vad som krävs. Utöver det skapar ni förutsättningar för en organisation som går i takt, åt rätt håll (mot målbilden) och som samarbetar.

Hubbsters metod

Hubbster arbetar alltid med BPL, “Best Possible Line-up”, vilket innebär att vi använder oss av de seniora konsulter som har mest och bäst erfarenhet av er bransch och de utmaningar ni möter. Vårt arbete inleds med ett möte med en ansvarig chef, exempelvis VD:n. Där sätter vi tillsammans ramar och definierar de exakta behoven. Utifrån “ett mål, ett team och en plan” använder vi oss av beprövad metodik och workshops. Under dessa workshops är delaktighet och möjligheten att påverka avgörande för framgång.

När vi utrett behoven arbetar vi i workshops där samtliga medlemmar i ledningsgruppen deltar. I de flesta fall behövs det två workshops, men i vissa fall räcker det med en. Nyckelordet för dessa är gemensamhet och exempel på områden som adresseras är följande:r er konkurrenskraft.

  • Nulägesanalys/SWOT
  • Målbild
  • Kritiska framgångsfaktorer
  • Strategier
  • Burning platform
  • Vad betyder det för mig?

När arbetsmötena är genomförda så sammanställer och dokumenterar vi resultaten som ofta blir ett ramverk till en gemensam och förankrad affärsplan.

Levererat värde

Ett framgångsrikt arbete leder en ledningsgrupp som arbetar tillsammans mot en gemensam målbild. Dessutom med en gemensam plan och en vilja att göra det som behövs för att uppnå målen. Tillsammans skapar det den nödvändiga plattform för det förändringsarbete som du vill genomföra i hela organisationen.

Vill du veta mer?

Kille springer från sina arbetssysslor

Hubbsters metod

Hubbster arbetar alltid med BPL, “Best Possible Line-up”, vilket innebär att vi använder oss av de seniora konsulter som har mest och bäst erfarenhet av er bransch och de utmaningar ni möter.

Stjärna

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe
Jonas Wetterdal

Frågor?

Vill du prata med en specialist på målbilder?

Jonas Wetterdal är partner och Senior Consultant på Hubbster.

Kontakta oss