Blog

News and posts from the people at Hubbster. Some posts are in Swedish.

Medarbetarens kärleksbrev till chefen

7, september 2015

”Hej kära chef. Kan vi göra saker och ting bättre? Tillsammans.” Det är början på medarbetarens kärleksbrev till chefen med 13 tips för ett bättre ledarskap, skrivna av kommunikations- och ledarskapskonsulten Johan Book.

Läs sammanfattningen i tidningen Chef här:

http://chef.se/medarbetarens-karleksbrev-till-chefen/