Blog

News and posts from the people at Hubbster. Some posts are in Swedish.

Hur går det med dina strategiimplementeringar

16, oktober 2015

Hubbster och Johan Book har många liknande erfarenheter av utmaningar och framgångsfaktorer för strategiimplementering, eller -aktivering som vi på Hubbster kallar det. Läs gärna Johans spännande tankar i ämnet här